Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Hvor farlig er rusmidlene du inntar?
Når media tidvis skriver om ungdom som dør av for eksempel GHB-relaterte overdoser er det Chemfriendly sin formening at personene først og fremst dør fordi de ikke vet hva de driver med. Derfor er det viktig å avstigmatisere det å snakke om illegalt rusbruk fordi det skaper rom for å snakke om bedre rusvett.

Borg og Vennerød filmen fra 1969 «Himmel og Helvete» er blitt latterliggjort for dens parodiske fremstilling av hasj som et livsfarlig rusmiddel som leder til prostitusjon, kriminalitet og til slutt at den ene hovedkarakteren tar selvmord i LSD rus. Ideen om rusmidler iboende dødelige egenskap stammer fra den USA ledede «Krigen mot narkotika».

Resultatet av den krigen lovforbud mot de fleste andre rusmidler enn alkohol og påfølgende stigmatisering av rusbrukere. Den eneste brukerstemmen som er blitt regnet som en gyldig stemme i den offentlige debatten har vært den angrende synderen og poster-boy som sier «ikke gjør noe jeg ville gjort». Når stemmene til rusbrukerne som håndterer rusbruken sin ugyldiggjøres går vi også glipp av viktige erfaringer vi kan ta med oss videre i arbeidet for bedre rusvett, bedre rusbrukeratferd og dermed også bedre helse.

Ulike rusmidler har ulike risikoer:

Det er ikke rusmidlers iboende egenskap at de er dødelige. Ulike rusmidler har ulik risikoprofil. Noen stoffer er mer avhengighetsskapende enn andre, mens noen er mer giftige enn andre. Dersom du lurer på risikoprofilen til et rusmiddel, gir rusopplysningen.no en god oversikt over en del rusmidlers ulike risikoprofiler. Sammen med en scoring system gir rusopplysningen også nærmere forklaring om hvorfor de har scoret de ulike rusmidlene som de har gjort.

Om cannabis står det for eksempel:

Akutt dødelighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)
Giftighet over tid: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)
Avhengighet: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
Interaksjoner: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
(Les nærmere forklaring her: https://rusopplysningen.no/cannabis)

Om GHB står det for eksempel:

Akutt dødelighet: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)
Giftighet over tid: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
Avhengighet: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦿⦿⦿ (Svært høy risiko)
Interaksjoner: ⦿⦿⦿⦿⦿ (Svært høy risiko)Les nærmere forklaring her: https://rusopplysningen.no/ghb)

Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

For å sammenligne et rusmiddel med et annet, må man sammenligne alle de ulike variablene, og Rusopplysningen mener de ulike typer risikoene må sees på som separate. Hvis ett rusmiddel åpenbart er mer farlig på alle måter, kan man si at det er farligere enn et annet, men hvis det andre rusmiddelet for eksempel er mye farligere innenfor enkelte kategorier, men ikke innenfor andre, er det vanskeligere å si noe om hvilket som er farligst sett under ett – da kan man bare si noe om risikoen innenfor hver kategori.

Verdiene i skalaen er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap (brukerrapporter og studier) og må kun ses som veiledende (spør oss eller Foreningen Tryggere Ruspolitikk om du lurer på hvor vi Rusopplysningen baserer opplysningene på.

Verdiene er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider og rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Risikoskalaen tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.

Det er uansett svært viktig at du leser forklaringene til risikoprofilen nøye.

Sjekk ut rusopplysningen.no for mer informasjon om risikoprofilene til amfetamin, kokain, alkohol, MDMA, LSD, Fleinsopp og Ketamin.
November 05/2019
Likepersoner i Chemfriendly svarer selvsagt også på spørsmål du måtte ha om ulike rusmidler risikoprofil