Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Aktivistene våre har bakgrunn fra HivNorge, Sexarbeidernes interesseorganisasjon PION, Helseutvalget, Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Hepatitt C-klinikken.

Målet til Chemfriendly er å forebygge overdoser og infeksjoner hos skeive rusbrukere. Metoden vi arbeider etter er skadereduksjon, og Chemfriendlys aktivister inkluderer helsepersonell og likepersoner. Skadereduksjon betyr at vi møter rusbrukerne der de er på deres premisser. Ingen pekefingre - bare kjærlighet, kunnskap og brukerutstyr.
Chemfriendly Norge er en likepersons- og brukerorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om risikoreduserende og overdose- forebyggende rusbruk blant skeive og sexarbeidere i Norge.
Fra magazine
Samarbeidspartnere