Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
10 rusvettregler for bruk av GHB
1) Bruk ALDRI GHB sammen med andre sentraldempende stoffer, som alkohol, opioider, benzodiazepiner eller sovemedisiner. Vær også svært varsom med å kombinere GHB med ketamin eller andre dissosiative stoffer.

2) Ikke dosér GHB med bruskork eller liknende. Bruk alltid medisinsprøyte eller millilitermål, eventuelt store gelatinkapsler. Hvis du prøver en ny ladning med ukjent blandingsforhold/styrke, skal du ALDRI ta mer enn 1 ml av gangen, og du bør se an virkningen i minst halvannen time før du eventuelt tar mer. Øk dosen gradvis til du finner din ideelle startdose. Gjør dette i trygge omgivelser og ta ALDRI med uutprøvd vare på fest.

3) Når du vet din ideelle startdose: La det gå minst én time fra du merker virkning til du eventuelt tar en ny dose. Nye doser bør ikke være mer enn halvparten av ideell startdose. Er din ideelle startdose f. eks. 4 ml, kan du ta 2 ml til når virkningen har vart i én time, og enda 2 ml når virkningen av den nye dosen har vart i én time. Bruk stoppeklokken på mobilen din, og husk å starte klokken først når du begynner å merke virkning – ikke idet du tar dosen. (Tiden før du merker virkning kan variere betydelig avhengig av mageinnhold og om stoffet er GHB eller GBL.)

4) Vær særlig oppmerksom på dosering og virketid dersom du har inntatt sentralstimulerende stoffer sammen med GHB. Kombinasjon med sentralstimulerende kan utsette en GHB-overdose til de sentralstimulerende stoffene slutter å virke. Unngå helst å kombinere GHB med kortvirkende sentralstimulerende stoffer, f. eks. kokain.
5) Ikke ta store doser GHB alene, og sørg for at noen vet hva du har tatt og hva de skal gjøre hvis du sovner.

6) Ikke bruk GHB sammen med folk du ikke stoler på, og ta ALDRI imot GHB med ukjent blandingsforhold/styrke.

7) Ikke gi GHB til noen som ikke vet hva det er, eller noen som har tatt eller kommer til å ta et annet sentraldempende stoff. Unngå å ta med GHB til settinger der det er mye alkohol.

8) Hvis du har GHB i en flaske: Merk flasken tydelig eller ha sterk konditorfarge i blandingen, og ikke la den stå fremme hvor noen kan drikke av den. Rist alltid flasken før bruk.

9) Ikke bruk GHB hver dag. Dersom du utvikler abstinenser, skal du trappe ned gradvis over et par uker. Å slutte på dagen kan være farlig. Oppsøk lege for nedtrapping med beroligende medikamenter hvis du ikke har nok GHB.

10) Hvis du tror noen har tatt en GHB-overdose: Legg i stabilt sideleie og sjekk at vedkommende har frie luftveier og puster. Ring ALLTID 113 hvis pusten blir langsommere enn åtte ganger per minutt, eller hvis du mistenker at vedkommende også kan ha inntatt alkohol, opioider, benzodiazepiner eller sovemedisiner.

Husk at du kan få medisinsprøyte til oppmåling av GHB via Chemfriendly sammen med annet brukerutstyr som en-gangs-snifferør og saltvann til neserens etter sniffing

Les mer om GHB her:

http://www.rusopplysningen.no/ghb
Oktober 07/2019
Kontakt gjerne likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om blanding av rusmidler eller les mer på rusopplysningen.no

E-mail: chemfriendly@gmail.no
Phone: +47 567 89 90
Social medier: Facebook
Kontakt gjerne likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om blanding av rusmidler eller les mer på rusopplysningen.no