Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Hvordan påvirkes medisinene dine av rusmidlene du inntar?

Skrevet av Andrés Lekanger, vernepleier
Er du bekymret for hvordan rusmidler påvirker medisinene dine (eller motsatt) bør du å ha en åpen dialog om rusbruk med legen din. Derimot opplever mange at det er vanskelig å dele informasjon om rusbruk med legen sin.

En interaksjon er når to eller flere stoffer påvirker hverandres virkning i kroppen. For eksempel at et legemiddel gjør at du får for mye av et annet i kroppen, noe som øker risiko for bivirkning. Eller at et legemiddel gjør at du får for lite av et annet legemiddel i kroppen, slik at dette andre legemidlet ikke virker som det skal. Også rusmidler og legemidler kan påvirke hverandres virkning i kroppen.

Er du bekymret for hvordan rusmidler påvirker medisinene dine (eller motsatt) bør du å ha en åpen dialog om rusbruk med legen din. Derimot opplever mange at det er vanskelig å dele informasjon om rusbruk med legen sin. For eksempel kan det hende at legen ikke ser relevansen av rekreasjonelt rusmiddelbruk, eller ikke ønsker å «gjøre det lettere» for pasienten å bruke rekreasjonelle rusmidler.

Databaser for interaksjoner mellom rusmidler og medisiner

Det er likevel noe informasjon du selv kan finne frem til gjennom å ta i bruk databaser for interaksjoner mellom rusmidler og medisiner. Et bra sted å begynne er rusopplysningen.no som har et ratingsystem for ulike risikoer knyttet opp mot ulike legemidler. Et av kategoriene er interaksjoner. Les forklaringene til rusopplysningen.no nøye.

Per i dag er det ingen interaksjonsdatabase som gjør det mulig å søke etter interaksjoner mellom hvilket som helst legemiddel og rusmidler som amfetamin og GHB. De beste interaksjonsdatabasene brukes for å finne interaksjoner mellom hivmedisiner og rusmidler, og mellom hepatitt C-medisiner og rekreasjonelle rusmidler. Det finnes derimot noen andre databaser man kan søke om interaksjoner mellom rekreasjonelle rusmidler og andre legemidler enn de som blir brukt for hiv og hepatitt C.
Interaksjonsdatabaser for hiv- og hep c-medisiner

Om du er bekymret for om hiv- eller hepatittmedisinene dine påvirkes av rusmidlene du tar, kan du selv søke etter mulige interaksjoner i databasene:

1) HIV Drug Interactions (https://www.hiv-druginteractions.org/checker). Dette interaksjonssøket lar deg sjekke interaksjoner mellom hivmedisiner og andre medisiner eller rekreasjonelle rusmidler. Det gir ikke mulighet til å undersøke interaksjoner mellom medisiner som ikke brukes til behandling av hiv og rekreasjonelle rusmidler. Interaksjonssøket finnes også som gratis telefonapp, søkeord «Liverpool HIV ichart».

2) HEP Drug Interactions (https://www.hep-druginteractions.org/). Finnes også som gratis telefonapp, søkeord «Liverpool HEP ichart».

Disse databasene er åpne for alle, og er enkle i bruk. Man fører rett og slett inn begynnelsen av navnet på den substansen eller legemiddelet som man ønsker å inkludere i interaksjonssøket, og trykker søk.

Et eksempel på søk:

I 2019 anbefaler norske helsemyndigheter at pasienter med hiv bruker to medisiner, «Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord» og «Darunavir og kobicistat». Om man legger inn disse to medisinene, amfetamin og GHB i interaksjonssøket til HIV Drug Interactions, får man følgende tilbakemelding:

a. Darunavir/cobicistat + Amphetamine: Coadministration has not been studied. Amphetamine is metabolized by CYP2D6 and coadministration with darunavir/cobicistat could potentially increase amphetamine exposure although to a limited extent. However, as dosing of recreational drugs can be variable, caution is advised.

b. Darunavir/cobicistat + GHB (Gamma-hydroxybutyrate): Coadministration has not been studied. A case was reported of a patient experiencing a near fatal reaction from a small dose of GHB while on saquinavir and ritonavir (400 mg twice daily). Darunavir/cobicistat may increase gamma-hydroxybutyrate concentrations. Ensure the patient is aware of signs/symptoms of GHB toxicity.
Interaksjonsdatabase med informasjon om interaksjoner mellom rekreasjonelle rusmidler og legemidler som ikke brukes til behandling av hiv eller hepatitt C

Drugs.com kan være nyttig å søke opp andre legemidler på. Du går fram gjennom å først trykke på «Interactions Checker», les og aksepter vilkårene, og deretter kan du begynne å plotte inn ulike kombinasjoner av legemidler og rusmidler.

Et eksempel på søk:

Antidepressivaen Cipralex inneholder virkestoffet escitalopram. Plotter du inn escitalopram og amphetamine og deretter trykker «Check for interactions», kommer denne beskjeden opp:

«Talk to your doctor before using escitalopram together with amphetamine. Escitalopram may increase the effects of amphetamine, and side effects such as jitteriness, nervousness, anxiety, restlessness, and racing thoughts have been reported. Combining these medications can also increase the risk of a rare but serious condition called the serotonin syndrome, which may include symptoms such as confusion, hallucination, seizure, extreme changes in blood pressure, increased heart rate, fever, excessive sweating, shivering or shaking, blurred vision, muscle spasm or stiffness, tremor, incoordination, stomach cramp, nausea, vomiting, and diarrhea. Severe cases may result in coma and even death. You should contact your doctor immediately if you experience these symptoms while taking the medications. It is important to tell your doctor about all other medications you use, including vitaminsand herbs. Do not stop using any medications without first talking to your doctor.»
Ingen oppgitt interaksjon betyr ikke at det ikke finnes!

Noen interaksjonssøk tillater ikke at det inkluderes visse rekreasjonelle rusmidler, og andre oppgir at det ikke finnes interaksjoner fordi det ikke finnes forskning på området. Uten at dette nødvendigvis oppgis i svaret at årsaken til «ingen interaksjoner» er mangel på informasjon, og ikke nødvendigvis at det ikke foreligger en slik interaksjon. For eksempel, interaksjonssøket til det norske legemiddelverket tillater for eksempel ikke at GHB inkluderes i søket, og oppgir i tillegg ingen relevante interaksjoner mellom Darunavir / kobistat og amfetamin, selv om det ifølge HIV drug interactions kan foreligge en interaksjon som beskrevet overfor.

- At det ikke oppgis en interaksjon behøver ikke å bety at det ikke finnes, men at det ikke er studert enda!
Publisert 1.11.19 Oppdatert 7.9.20
Kontakt gjerne likepersoner i Chemfriendly om du har spørsmål om interaksjoner av rusmidler eller les mer på rusopplysningen.no