Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

En stødig skeiv mann å prate med om rus og sex
Andrés Lekanger intervjuer Tore Holte Follestad
Foto: Privat
"Målet er å møte folk på en måte som ikke påfører mer skam, men heller finne ut hva en kan gjøre for å ta tilbake seksualiteten sin."
Si hei til Tore Holte Follestad. Tore er prosjektleder for Sex og samfunn sitt tilbud til chemsex-deltakere, Chemsex.no, og Chemfriendly Norge har tidligere samarbeidet godt med Tore. Blant annet foreleste han på fjorårets Chemsexkonferanse, om hvorfor det er viktig at helsepersonell tørr å snakke åpent og fordomsfritt om seksualitet når de yter helsehjelp til skeive rusbrukere. Chemfriendly tok en prat med Follestad for å få en oppdatering om Chemsex.no
Tore; kan du si litt om deg selv?

- Jeg er utdannet sykepleier og er i tillegg utdannet sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Det siste året har jeg jobbet i egen praksis som sexologisk rådgiver. Før dette har jeg jobbet på Sex og samfunn i flere år og har jobbet med personer som kjøper og selger seksuelle tjenester, menn som har sex med menn og ulike andre grupper.
På Sex og samfunn jobbet jeg som sexologisk rådgiver og møtte ulike folk som trengte å snakke om seksualiteten sin, for eksempel problemer med orgasme, lyst, ulike tenningsmønstre eller erfaringer fra bruk av chemsex og annen seksualisert rusbruk.

Hva er chemsex.no?

- Sex og samfunn søkte om midler til å opprette et tilbud til chemsex-deltakere i 2021. Vi har bygd det opp slik at det er chemsex-deltakeren som bestemmer hva som skal skje i samtalen med meg. Noen har behov for å få utdelt brukerutstyr, andre trenger info om hvordan unngå overdoser og generelt om bruk av chems, mens andre ønsker bare en smittesjekk. Alt dette kan vi tilby hos Chemsex.no.

- Vi har også tilbud om samtaler over tid hos sexologisk rådgiver, altså meg. Vi tilbyr ikke rusbehandling, men kan hjelpe deg med å reflektere over rusvanene dine, eller om en ønsker å snakke om erfaringer knyttet til rus og sex. Du kan snakke om de temaene du er opptatt av knyttet til rus og/eller seksualitet. Du kan snakke om rusmestring og skadeforebygging, eller eventuelt om rusbehandling dersom du ønsker dette. Trenger du det, hjelper vi med å finne ut av hvordan en kan få rusbehandling.

- Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av alder og kjønnsidentiteter. En kan komme på drop-in eller bestille time på forhånd. En kan være anonym om en ønsker det.
Dersom du ønsker å snakke med Tore om sex og rus, finner du ham og Chemsex.no i Sex og Samfunn sine lokaler ved Trondheimsveien 2, bygg B
0560 Oslo
Journalsystemet vårt er ikke koblet opp til andre. Hverken fastlegen eller andre deler av helsevesenet har tilgang til journalen din.
En samtale med deg på Chemsex.no, foregår på Sex og Samfunn. Hva er Sex og samfunn?
- Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det er en ideell, privat stiftelse som ble etablert i 1971. De en møter hos Sex og samfunn er helsepersonell og jobber i forhold til Helsepersonelloven. Det betyr at ansatte har taushetsplikt og at det blir ført journal.

Hvorfor må dere ha journal?

- Dette er et vanlig spørsmål å få hos oss. En kan kjenne seg usikker på hvem som har tilgang til journalen og om vi varsler andre deler av helsevesenet, fastlegen eller politiet. Vi er lovpålagt å skrive journaler for din skyld i tilfelle det oppstår en konflikt . Da er vi pliktig å ha journalført det som er sagt og gjort. Det er da ok å vite at journalsystemet til Sex og samfunn ikke er koblet opp til andre og at hverken fastlegen eller andre deler av helsevesenet har tilgang til journalen. Vi samarbeider med fastlege og andre deler av helsevesenet om en selv ønsker det. Det er ingen automatikk i at vi informerer noen uten at du selv ber om det.
Hva er det som skiller deres tilbud fra andre som jobber med rus og seksualitet?

- Jeg tror det er kombinasjonen av at det er den som kommer til oss som bestemmer hvilke tema som det skal snakkes om og at den enkelte bestemmer hvor mye «behandling» en vil ha og den sexologiske kompetansen Sex og samfunn har. Vi er godt trent i å møte folk som har ulike erfaringer knyttet til seksualitet, på både godt og vondt og har som målsetting å bli enda flinkere til å snakke med våre pasienter om rus og seksualitet. Vi har fått, og skal få mer, faglig oppdatering fra Chemfriendly og setter stor pris på kontakten og samarbeidet med dere! Målet vårt er å møte folk på en måte som ikke påfører mer skam, men heller finne ut hva en kan gjøre for å ta tilbake seksualiteten sin.
Dersom du ønsker en prat med Tore, kan du bestille time hos Chemsex.no her.
Publisert 25.7.23