Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Ok, ikke vis igjen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Ok, ikke vis igjen.
Chemsexkonferansen 2022


Andrés Lekanger, styreleder i Chemfriendly Norge

Foto: Einar Hyndøy
Skeive rusbrukere etterlyser økt kunnskap om skeiv seksualitet og seksualisert rusbruk i behandlingsinstitusjoner på rusfeltet. Bredt samarbeid sikrer best mulig resultat for den enkelte skeive rusbruker som sliter. Vi inviterer til konferanse for å styrke behandlingsapparatets kompetanse om chemsex som fenomen, motivasjon for seksualisert rusmiddelbruk, og for å fortsette å styrke samarbeidet mellom ulike aktører (fra behandling og forskere, til helseaktivister) som møter skeive rusbrukere.

Konferansen er poenggivende for psykologer og sykepleiere
Chemsex beskriver seksualisert rusbruk – at deltakerne blander sex og illegale rusmidler – hovedsakelig blant gruppen menn som har sex med menn. Skeive er ofte overrepresentert i populasjonsstudier om rusatferd og rusforbruk, samtidig som at skeive rusbrukere med behov for rusbehandling etterlyser økt kunnskap om skeiv seksualitet og skeiv seksualisert rusbruk i behandlingsinstitusjoner på rusfeltet.

Målet med konferansen er å fortsette å styrke samarbeidet mellom aktører i rusfeltet, skeive helseaktivister, forskere og andre fagpersoner. Å styrke behandlingsapparatets kompetanse på samspillet mellom rusmiddelbruk og sex i skeive brukergrupper, og å sørge for at behandlere lettere kommer i posisjon til å gi skeive pasienter relevant hjelp.

Nytt av i år er større fokus på rusbehandleres – fra offentlige til private – erfaringer med skeive pasienter. Vi inviterer til erfaringsutveksling og trygge samtaler om hvor utfordringene ligger. Det blir forelesninger og workshop med skandinaviske og europeiske helseaktivister som arbeider skadeforebyggende med skeive som blander rus og sex. Den nyeste forskningen på chemsex i Norge og i Europa vil bli presentert. Det vil være mer søkelys på kjøp og salg av sex i skeive rusmiljøer. I tillegg vil vi fortsette å se på hvorfor det er viktig med sexologisk fokus i rusbehandling. Brukerrepresentasjoner og brukerperspektivene vil stå i sentrum.

Arrangørene bak konferansen er Chemfriendly Norge, HivNorge, Sex & Samfunn, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Sexarbeidernes Interesseorganisasjon (PION) og Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Vi representerer både skeive rusbrukere og fagpersoner, og vi arbeider skadeforebyggende og rådgivende overfor skeive rusbrukere og med chemsex.


Program

Programmet har sterk faglig tyngde og med spennende faglige diskusjoner. Blant inviterte innledere finner dere norske og internasjonale forskere, praktikere og helseaktivister, som arbeider med skeives seksualiserte rusbruk, chemsex og skadeforebygging.

Foto: Fra fjorårets konferanse. Deltakerne får innføring i skeivt stammespråk.
Poenggivende for psykologer og sykepleiere

Norsk sykepleierforbund (NSF) har godkjent 17 timer av kurset som meritterende.

Norsk psykologforening har godkjent 21 timer av konferansen som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Film fra fjorårets program
Det er mulig å leie tilgang til film fra alle foredrag og workshop fra fjorårets konferanse.

Se vedlagt program fra fjorårets konferanse og gi beskjed om hvilke foredrag/workshop som er interessante å leie.

Foto: Flere aktører som arbeider med skeive som blander sex og rus - fra Europa og Skandinavia - deltar på årets konferansen. Her er nederlandske Mainline fra i fjor, som også holder foredrag i år.
Fra fjorårets konferanse
Fra konferansen i fjor. Bildet i midten er av Lucas Cassanova fra Skeiv Verden. Han vil delta for å prate om hvilke særskilte utfordringer skeive med migrant- og asyl bakgrunn, og som blander sex og rus, møter.
Fra fjorårets konferanse der forsker Kristian Møller foreleste om chemsex. Deltakerne på årets konferanse vil få en innføring i den nyeste europeiske forskningen på chemsex
Hvor og når
Felix konferansesenter Bryggetorget 3, 0250 Oslo

11. - 13. oktober

Påmelding
Deltakeravgift for en valgfri dag er 850 ,-

Deltakeravgift for to valgfrie dager er 1500 ,-

Deltakeravgift for alle dagene er 2000 ,-
For mer informasjon og påmelding

1) send e-post til chemfriendlynorge@chemfriendly.no

2) Merk eposten «Påmelding Chemsexkonferansen»

3) Vi trenger i tillegg:

- navn, telefonnummer, og e-postadresse til deltakerne

- Hvor mange dager dere deltar, og hvilke

- om deltakerne er sykepleiere eller psykologer vennligst før opp dette

- allergier eller andre matbehov

Dere vil motta faktura når e-posten merket påmelding er mottatt.


Publisert 3.8.2022